:: RSS :: kontakt ::

25.06.2014 - 03.09.2014

23.06 - Odbyło się spotkanie w Ministerstwie Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia szkoły muzycznej w Makowie. Pojawiła się możliwość utworzenia takiej szkoły w naszej Gminie w przyszłym roku szkolnym.
 

25.06 - Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Panem Jerzym Millerem w sprawie trybu uzyskiwania pozwolenia na budowę kanału ulgi w Białce.
 

26.06 – Zakupione zostały tereny pod przepompownię główną w Białce w okolicach Skawy.
 

27.06 -Odbyło się spotkanie subregionalne celem przygotowania projektów na nową perspektywę 2014-2020, gdzie Gmina Maków wspólnie z Powiatem składa wstępne propozycje.
 

18.07 - Rozpoczął się cykl spotkań dotyczący budżetu obywatelskiego dla Makowa Centrum i Makowa Dolnego. Jest to odpowiednik funduszu sołeckiego w wioskach. Propozycje projektów będą podlegać ocenie przez mieszkańców i wybrane zadania trafią do realizacji. Wysokość budżetu dla Makowa Centrum to 50 000,00 zł. a dla Makowa Dolnego 25 000,00 zł.
 

20.07 - Odbył się w Białce festyn, który miał na celu wsparcie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce.
 

21.07 – Burmistrz Makowa brał udział w obchodach Święta Policji. Podziękował za dobre wyniki pracy makowskim policjantom.
 

23.07 - Wykupiony został fragment zajęty pod ulicę Leśną celem regulacji stanu prawnego drogi.
 

26.07 - Został otwarty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej XIV Plener Rzeźbiarsko-Malarski.
 

28.07 - Burmistrz brał udział w zaprzysiężeniu nowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej Pana Krzysztofa Okrzesika młodszego brygadiera -dotychczasowego zastępcy komendanta.
 

od 28.07 do 03.08 - odbywał się w Makowie Podhalańskim Tydzień Kultury Beskidzkiej. Za ogromny trud i zaangażowanie w organizację Burmistrz podziękował Pani Dyrektor Domu Kultury, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim oraz ich pracownikom.
- W sierpniu w wyniku ogromnych ulew nastąpiło wiele zniszczeń w infrastrukturze gminnej (drogi, mosty, przepusty itp.) w całej gminie i oczekujemy na wojewódzką komisję, która oszacuje wartość tych strat.
- Pan Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek do LGD na budowę boiska w Grzechyni.
 

30.08 - Byliśmy organizatorami corocznego Złazu Samorządowców 2014. Burmistrz podziękował za udział licznej grupy z naszej gminy. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zrzesza 14 gmin, więc takie wydarzenie w gminie nie zdarza się często.
 

14.09 - Odbędą się w naszej gminie Dożynki Powiatowe, na które Pan Burmistrz już dziś zaprasza.

 

Wejść : 6230399
Unikalnych : 5032809

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0