:: RSS :: kontakt ::

02.10.2014 - 05.11.2014

Na początku swojego sprawozdania Burmistrz poinformował, że w ramach programu Przebudowy Dróg Lokalnych („Schetynówka”) Gmina Maków Podhalański w ocenie wniosków jest na 9 miejscu w całym województwie małopolskim. Tak wysokiej pozycji nasza Gmina jeszcze nie miała. Jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy te pieniądze w ramach programu, na remont naszych dróg i jest to dofinansowanie w wysokości 50% środków wartości zadania.
5.10 – Odbyło się zebranie mieszkańców Makowa na, które jak zauważył Pan Burmistrz, przychodzi coraz więcej mieszkańców.
 

7.10 - Odbyły się jubileusze 50 lat małżeństwa. W obchodach udział wzięło 18 par małżeńskich, które zostały odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta RP. W imieniu Pana Prezydenta medale wręczył Burmistrz Makowa Podhalańskiego.
 

7.10 – Odbyło się spotkanie z Wojewodą Małopolskim, na którym omówiono właśnie opracowywane studium, plan zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Nasza Gmina jest jednym z konsultantów tego planu.
 

9.10 – Miało miejsce spotkanie LGD, na którym zostały zaopiniowane wnioski . Naszymi wnioskami były: boisko w Grzechyni i siłownię zewnętrzną koło Domu Kultury. Jednak aby nie powielać zadania, które wynika również z budżetu obywatelskiego, musimy ustalić konkretne miejsce usytuowania tej siłowni.
 

13.10 - Miała miejsce uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Makowie Dolnym. Obecnie nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim im. Bł. Dzieci z Fatimy.
 

14.10 – Odbyło się spotkanie w Suchej Beskidzkiej, z Marszałkiem Województwa Małopolskiego , podsumowujące perspektywę 2007-2013. Na tym spotkaniu wręczono statuetkę dla Gminy Maków Podhalański jako laureata plebiscytu za najlepszą inicjatywę lokalną w Małopolsce „Widać zmiany” w powiecie suskim. Bezpośrednią przyczyną otrzymania tej statuetki jest budowa boiska w Grzechyni.
Pan Burmistrz podał lokatę, jaką zajmuje nasza gmina wśród gmin w Małopolsce korzystających z środków unijnych. Według rankingu na 182 gmin nasza gmina zajmuje wysokie 24 miejsce, z wykorzystaniem środków unijnych na wysokości 41 957 888,80 zł.
 

14.10 – W Święto Edukacji Narodowej w szkołach odbyły się pasowania na uczniów klas pierwszych.
 

16.10 – odbył się w Wieprzcu X Bieg Papieski.
 

17.10 – W sali OSP w Makowie miało miejsce spotkanie działkowców. Spotkanie dotyczyło nowej ustawy, która weszła w życie 13.01 br. i spowodowała, że ogródki działkowe mogą funkcjonować jako stowarzyszenia w porozumieniu z gminą albo pozostawać w Polskim Związku Działkowców. Na chwilę obecną działkowcy zadecydowali, że nie podejmą uchwały o tworzeniu własnego stowarzyszenia, ani nie zadeklarują członkostwa w PZD. W dwuletnim okresie przejściowym stan obecny nie ulegnie zmianie, tzn. działkowcy pozostaną w Polskim Związku Działkowców.
 

18.10 – uroczystość 20- lecia działalności obchodziła Rodziny Kolpinga .
 

20.10 – Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Krakowie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Dotyczyło ono Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
 

20.10 – Odbyło się spotkanie z nauczycielami emerytami z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 

24.10 – Jak co roku, odbyło się spotkanie ze sponsorami. Pan Burmistrz podziękował za organizację tej uroczystości. Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 

24.10 – W sali OSP w Makowie Podhalańskim odbyło się przedstawienie „Dziadów” Mickiewicza w ramach programu „Równać Szanse”. Pan Burmistrz w tym miejscu zwrócił uwagę na brak w naszym mieście sali widowiskowej, która by zapewniała warunki do prezentacji dokonań artystycznych.
 

30.10 – Został podpisany akt notarialny sprzedaży Domu Ludowego w Grzechyni. Budynek został sprzedany za 65 000,00 zł. Pan Burmistrz zapewnił, że środki te powinny zostać wykorzystane na działania w Grzechyni.
 

30.10 – Burmistrz brał udział w konferencji w Chrzanowie, która była poświęcona realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy okazji tej konferencji Burmistrz spotkał się z Ministrem Środowiska i z Panią Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tematem tego spotkania był los naszego wniosku na termomodernizację oraz regulacja Młynówki i cieków wodnych na terenie naszej gminy.
 

Wejść : 6230382
Unikalnych : 5032792

Obecnie : 14
Zalogowanych : 0