:: RSS :: kontakt ::

27.11.2014 -17.12.2014

27.11 - MOPS zakończył realizację projektu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Program był realizowany przez kilka lat i w kilku etapach. Osiągnięciem tego programu jest to, że mamy informację o kilku osobach biorących udział w tym projekcie, które podjęły pracę.
 

27.11 - Odbyło się spotkanie z przedstawicielem GDDKiA. Omówione zostały perspektywy remontu drogi krajowej nr 28. Odcinek drogi, który teraz jest brany pod uwagę przy planach inwestycyjnych na 2015 rok to fragment drogi od mostu w Suchej B. do skrzyżowania w Białce.
 

28.11 - Odbyło się posiedzenie zarządu OSP, na którym podsumowano działania straży. Prezesi poszczególnych jednostek zdawali sprawozdania z działalności w 2014 roku oraz ustalili i przyjęli harmonogram prac na kolejny okres.
 

02.12 – Miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym ustalono zasady tworzenia Rady Seniorów.
 

03.12 - W Zespole Szkół w Makowie odbył się konkurs „Śpiewamy na chwałę Bożą”. Jest to konkurs, który organizowany jest co roku od dziesięciu lat.
 

08.12 - Odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Makowskiej. Grupa społeczników pragnących działać na rzecz Ziemi Makowskiej zamierza reaktywować przerwaną kilka lat temu działalność. Stowarzyszenie będzie dążyć do opracowania naukowego i wydania monografii Makowa Podhalańskiego.
 

09.12 – Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Małopolski J. Millerem w Tarnowie. Na spotkaniu tym między innymi omówione zostały zasady korzystania ze wsparcia rządowego na usuwanie skutków powodzi z 2014 roku. Omówione również zostały zasady korzystania ze środków z rządowego programu, tzw. „Schetynówek”.
 

10.12 - Odbyła się gala, zorganizowana przez RZGW, na której Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” w osobie Prezesa M. Guzika zostało nagrodzone za najbardziej proekologiczny projekt w województwie małopolskim. Na ten projekt oddano ponad 35 000 głosów.
 

11.12 - Przy uczestnictwie fundacji „Miejsc i ludzi aktywnych” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt budżetu obywatelskiego.
 

15.12 - W naszym urzędzie odbyło się spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej. Na spotkaniu tym omówiono kilka wspólnych działań dotyczących między innymi partycypowania w kosztach przy remontach dróg leśnych oraz działań związanych z edukacją.
 

Wejść : 6230173
Unikalnych : 5032583

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0