:: RSS :: kontakt ::

04.09.2014 - 01.10.2014

4.09 – Odbyły się konsultacje z przedstawicielami PGNiG w sprawie rozwoju sieci gazowej na terenie naszej gminy.
 

7.09 – Miało miejsce zebranie z mieszkańcami Białki. Tematem spotkania była budowa kanalizacji. Jest to największe przedsięwzięcie finansowe w naszej gminie, realizowane przez Spółkę „Eko-Skawa”.
 

9.09 – Odbyły się konsultacje z projektantami w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dla zlewni rzeki Skawy. Projekt ten opracowywany jest przez RZGW na zlecenie Wojewody. Celem projektu jest między inni analiza zagrożeń i zabezpieczeń powodziowych.
 

10.09 – Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Stanisławem Pajorem w Urzędzie Wojewódzkim. Dotyczyło ono realizacji w naszej gminie inwestycji drogowych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych (tzw.„Schetynówka”).
 

12.09 – Miało miejsce spotkanie z dyrektorem energetyki rejonu Żywiec , dotyczące przejścia od 1 stycznia 2015 roku Gminy Maków pod rejon Żywiec spod rejonu Wadowice.
 

14.09 –w naszej Gminie odbyły się Dożynki Powiatowe. W powiecie jest 9 gmin, więc odbywają się one cyklicznie. Wielką ozdobą uroczystości były imponujące dekoracje wykonane przez Koło Gospodyń w Białce. Paniom z Białki składamy serdeczne podziękowania.
 

17.09 – Odbyły się na terenie powiatu ćwiczenia OC. Naszym zadaniem było stworzenie na terenie Zespołu Szkół w Makowie P. zastępczych miejsc szpitalnych. Ćwiczenia miały służyć koordynacji działań na wypadek zdarzeń wojennych. Gmina Maków została wyróżniona przez koordynatora wojewódzkiego jako szczególnie dobrze przygotowana do działań.
 

21.09 - Odbyło się zebranie z mieszkańcami Juszczyna.
 

25.09 – Burmistrz brał udział w spotkaniu z dyrektorem GDDKiA w Krakowie Panem Tomaszem Pałasińskim. Tematem spotkania była obwodnica Makowa. Dyrektor przedstawił mapy i plany, które były opracowane w 2005 roku. Pod uwagę są brane dwa plany lokalizacji obwodnicy. Pierwszy plan prowadzi przez osiedle Jedzinne, a drugi tzw. „mała obwodnica”, biegnie wzdłuż torów kolejowych. Dyrektor poinformował, że nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia któregoś z tych korytarzy. Powinny pozostać dwie rezerwy terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które podlegać będą ocenie oddziaływania na środowisko. W przypadku odrzucenia jednej koncepcji, GDDKiA musi mieć szansę realizacji drugiej. Zwolnienie terenów może spowodować, że perspektywa budowy obwodnicy stanie się mniej realna. Dyrektor T. Pałasiński na każdym etapie rozmowy podkreślał, że o finansowaniu na dzień dzisiejszy nie ma mowy i do 2020 roku nie są przewidywane żadne działania.
 

26.09 – Miało miejsce spotkanie LGD, gdzie opiniowane były wnioski, między innymi nasz, dotyczący dofinansowania do boiska wielofunkcyjnego w Grzechyni.
 

Wejść : 6230384
Unikalnych : 5032794

Obecnie : 14
Zalogowanych : 0