:: RSS :: kontakt ::

11.03.2015- 28.04.2015

1. 12.03. Burmistrz spotkał się z projektantami budynków pasywnych realizowanych w ramach programu „Lemur”. Zastosowanie energooszczędnych technologii pozwoli realizować budowę Centrum Kultury Podbabiogórza z dofinansowaniem unijnym.
2. 16. 03. Burmistrz uczestniczył w walnym zebraniu Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Jest to bank, który prowadzi rachunek bieżący Gminy Maków Podhalański.
3. 17.03. Burmistrz uczestniczył w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. Marszałkowie województwa małopolskiego przedstawiali założenia polityki regionalnej.
4. 18.03. w związku z zajęciem przez Uniwersytet Trzeciego Wieku drugiego miejsca w konkursie „Edukacyjna Gmina Małopolski” Burmistrz dokonał prezentacji Makowa podczas gali finałowej w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
5. 19.03. wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego Burmistrz dokonał objazdu inwestycji realizowanych w ramach tzw. „Schetynówek”. Ustalono szczegółowe rozwiązania techniczne i oczekiwania inwestora z wykonawcą.
6. 20.03. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu suskiego. Zawiązał się komitet na rzecz ufundowania i przekazania nowego sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
7. 24. 03. W Urzędzie Marszałkowskim burmistrz omawiał perspektywę utworzenia wspólnie z Zawoją nowej aglomeracji dla potrzeb gospodarki ściekowej. Idea takiego przedsięwzięcia sięga 2006 roku, kiedy to powołana została spółka Eko-Skawa, w której udziały miała gmina Zawoja.
8. 25.03. odbyło się spotkanie Burmistrza Makowa z przedsiębiorcami. Tematem była lokalizacja przyszłej obwodnicy. Przedsiębiorcy przedstawili własne oczekiwania i zastrzeżenia.
9. 25,26. 03. W Ośrodkach Zdrowia w Makowie i w Juszczynie odbyły się posiedzenia rad społecznych. Członkowie przyjęli sprawozdania, zaaprobowali wyniki finansowe i wysłuchali informacji o zamierzeniach na kolejny rok. Obydwa ośrodki zdrowia zbilansowały działalność medyczną.
10. 01.04. omówiony został szczegółowy zakres prac związanych z usuwaniem skutków powodzi, na które to zadanie Burmistrz uzyskał dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w wysokości 1 000 000 zł.
11. Burmistrz Makowa omówił ze Starostą Suskim poziom dofinansowania prac na drogach powiatowych. Ustalono, że Gmina Maków przekaże 150 000 zł na rzecz prowadzonych przez powiat remontów dróg powiatowych na terenie gminy Maków.
12. 09.04. Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz i Prezes Eko-Skawy wizytowali na oczyszczalni ścieków w Żywcu. Poznawali zastosowane tam nowoczesne technologie oczyszczania, odzyskiwania energii i zagospodarowania osadów. Oczyszczalnia w Żywcu znacznie odbiega od powszechnych wyobrażeń o tego rodzaju obiektach. Jest bardzo nowoczesna, nie generuje przykrych zapachów i nie wymaga licznej załogi do obsługi.
13. 09.04. Burmistrz spotkał się z Prezesem Szpitala im. Rydygiera. Prezes przekazał informacje o dokonaniu przez spółkę zakupu dawnego sanatorium w Makowie od Federacji Związków Zawodowych PKP, oczekiwaniach wobec Gminy i planach rozbudowy placówki.
14. Trwają badania osuwiska na drodze dojazdowej do dawnego sanatorium oraz budowa sieci wodociągowej dla szpitala im. Rydygiera.
15. 10.04. burmistrz Makowa Spotkał się z Burmistrzem Andrychowa, który jest w trakcie realizacji programu „Sowa” mającego na celu kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego. Gmina Maków zamierza podejmować podobne działania.
16. 15.04. Wojewoda Małopolski zaprosił burmistrzów i wójtów Małopolski na spotkanie do Tarnowa. Omówił tam działania związane z analizą zagrożeń powodziowych, realizację „schetynówek” oraz zagadnienia polityki społecznej.
17. 16. 04. Burmistrz Makowa odbył spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadal aktywnie zabiegamy o utworzenie w Makowie szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Mamy nadzieję, że przedstawione w Ministerstwie argumenty przekonają decydentów do podjęcia satysfakcjonującej decyzji.
18. Zakończone zostały prace na boisku wielofunkcyjnym w Grzechyni. Obiekt prezentuje się bardzo okazale, oby okazał się też funkcjonalny.
19. 22.04. W Makowie odbyła się narada komitetu TKB. Ustalone zostały zasady organizacji festiwalu, zaaprobowano zespoły mające wystąpić na estradach TKB.
20. 27.04. w Krakowie odbyło się Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. Po przyjęciu sprawozdań ustępującego zarządu wybrano władze Forum na bieżącą kadencję. Burmistrz Makowa został wiceprzewodniczącym Forum Wójtów I Burmistrzów Małopolski.
21. Trwają prace na drogach gminnych. Realizowane są również parkingi w Makowie i Juszczynie.
22. Powstała siłownia na wolnym powietrzu zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego.
 

Wejść : 6230306
Unikalnych : 5032716

Obecnie : 22
Zalogowanych : 0