:: RSS :: kontakt ::

Gmina Rada Seniorów.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Informacje

I. Zakres zadań Gminnej Rady Seniorów Maków Podhalański w/g statutu.

1. Rada działa w następujących obszarach:
1. Integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
2. Wspieranie aktywności ludzi starszych,
3. Profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
4. Przełamanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
6. Współpraca z władzami Gminy Maków Podhalański w obszarach określonych w § 2,
7. Ustalenie priorytetów zadań na rzecz seniorów,
8. Podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału i czasu seniorów,
9. Propagowanie kultury i edukacji w tej grupie społecznej,
10. Wydanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,
11. Podejmowanie działań na rzecz integracji seniorów z mieszkańcami,
12. Inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,
13. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Maków Podhalański oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju,
14. Upowszechnienie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla Seniorów.

Termin posiedzeń Gminnej Rady Seniorów Maków Podhalański:
Każda druga środa miesiąca w godzinach od 13.30 – 15.00
w Sali Urzędu Miejskiego Maków Podhalański.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Wejść : 6214791
Unikalnych : 5019556

Obecnie : 2
Zalogowanych : 0