:: RSS :: kontakt ::

Gmina Rada Seniorów.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

PIERWSZE POSIEDZENIE GMINNEJ RADY SENIORÓW W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

W czwartek 10 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim odbyło się pierwsze posiedzenia Gminnej Rady Seniorów powołanej Uchwałą Nr IX.74.2015. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z 2 września 2015 r. W posiedzeniu wzięli udział Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej, oraz przedstawiciele Stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. Po uroczystym otwarciu i zapoznaniu się z organizacją i trybem działania Rady członkowie Rady otrzymali zaświadczenia stwierdzające przynależność do Gminnej Rady Seniorów od Burmistrza Pana Pawła Sali.

Na pierwszym posiedzeniu Radni dokonali wyboru ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

Gminną Radę Seniorów reprezentują osoby w składzie:

1. Przewodnicząca – Pani Stanisława Kulak

2. Wiceprzewodniczący – Pan Szczepan Bryndza

3. Sekretarz – Pani Zofia Zaręba

 

Pozostali członkowie Rady to:

1. Zofia Hołda

2. Bronisława Partyka

3. Marianna Pyka

4. Krystyna Koper

5. Kazimierz Kudzia

6. Magdalena Świstek

 

Kadencja Rady Seniorów będzie trwała 4 lata. Jej głównym zadaniem będzie ścisła współpraca z

władzami Gminy na rzecz osób starszych oraz opiniowanie i konsultowanie projektów aktów

prawa miejscowego o istotnym znaczeniu dla osób starszych. Radni seniorzy będą obradować na

posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę i będą podejmować decyzje

w formie uchwał.

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

Wejść : 6214770
Unikalnych : 5019535

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0