:: RSS :: kontakt ::

Gmina Rada Seniorów.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

13. 04. 2016 rok – Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim.


Otwarcia zebrania dokonała p. Zofia Zaręba witając zebranych oraz podając porządek obrad.

Przewodnicząca zebrania p. Zofia Zaręba poinformowała, że pismem z dnia
16.03.2016r nr PSWR-004-5/16 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Krakowie zaprosił przedstawicieli Gminnych Rad Seniorów na posiedzenie, na
04. 04.2016 r do Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w celu przedstawienia – działań, planów i wyzwań jakie stoją przed Obywatelskim Parlamentem Seniorów, Małopolską Radą ds. Polityki Senioralnej oraz Gminnymi Radami Seniorów, a także możliwości współpracy w/z kreowania polityki senioralnej.

Z ramienia Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim w spotkaniu uczestniczyła p. Krystyna Koper, która złożyła obszerne sprawozdanie.

W Małopolsce jest 11 Gminnych Rad Seniorów (7 w rozwoju ).
Posiedzenie otworzył V-ce marszałek Wojciech Kozak, który jest przewodniczącym Małopolskiej Rady do spraw Polityki Senioralnej.Wicemarszałek Wojciech Kozak podkreślił, iż aktywni seniorzy są ciągle niewykorzystanym w pełni potencjałem społecznym. Szansą na zmianę tej sytuacji są między innymi środki unijne w perspektywie 2014 – 2020. O Obywatelskim Parlameńcie Seniorów opowiedziała Pani Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W prezentacji wskazała działania, które zostały zrealizowane w trakcie trwania I kadencji Parlamentu. Przedstawiła harmonogram prac i planowane do osiągnięcia rezultaty działań.

Następnie odbyła się prezentacja wyników badania ankietowego dotyczącego funkcjowania gminnych rad seniorów w województwie małopolskim.Prezentację przedstawiła Justyna Mańka, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Kraków.
Tworzenie i funkcjonowanie gminnych rad seniorów pozwala na poznanie opinii dotyczących potrzeb środowiska seniorów, zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej oraz wykorzystanie jej potencjału, jak i potencjału organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz stwierdzili; p. Antoni Wiatr przewodniczący Krakowskiej Rady Seniorów oraz p. Włodzimierz Paluch;- przewodniczący Oświęcimskiej Rady Seniorow.
Wicemarszałek Wojciech Kozak wnioskował, by w planach na 2017 rok zaplanować fundusz dla rad seniorów.
W wyniku złozonej informacji i przedłożonych biuletynów zaplanowano rozeznanie w/z wyrobienia karty seniora. Gminna Rada Seniora w Makowie Podhalańskim rozezna jakie korzyści wynikają z jej posiadania.

P. Zofia Zaręba poprosiła p. Kazimierza Kudzię aby opracował i przedstawił propozycje wycieczek dla osób starszych takich aby były ciekawe lecz nie drogie
i nie męczące .Pan Kazimierz Kudzia może mieć takie rozeznanie gdyż przez wiele lat był przewoźnikiem wycieczek. Listę wycieczek wraz z kosztami p. Kazimierz Kudzia zobowiązał się opracować do 10 maja.
Gminna Rada Seniorów podejmie działania rozpowszechnienia tych informacji
i zajmie się organizacją .

Pani Krystyna Koper zaproponowała aby „Dni Makowa” połączone z „Tygodniem Kultury Beskidzkiej” oraz obchodami „Swiatowych Dni Młodzieży”(26-31.07. 2016) wykorzystać na promowanie Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim. W tym celu otworzylibyśmy np. stoisko (po uzgodnieniu z Panem Burmistrzem). Promowalibyśmy na nim wyroby, wytwory- dzieła naszych artystów. Pani Koper, p. Zaręba i inni zobowiązali się do zaproszenia naszych artystów.
Pani Magdalena Swistek zaproponowała aby podjąć działania zmierzające do poprawy kontaktu lekarza z pacjentem. W tym zakresie sprawdzić jak i gdzie umieszczona jest informacja o dostępności do lekarza i pielęgniarki środowiskowej w dni wolne od pracy i święta. Wystąpić z propozycją do MPZ - Maków Podhalański i WOZ – Juszczyn o usprawnienie rejestracji pacjenta (określenie godziny przyjęcia ) Pani Magdalena proponuje również aby podjąć starania o możliwość zaopatrzenia kontuzjowanych mieszkańców Gminy Maków Podh. w sprzęt typu: laski, wózek inwalidzki, łóżko odleżynowe. W przypadku tego działania należałoby opracować kosztorys a przede wszystkim ustalić z Burmistrzem Makowa Podhalańskiego zasadność takiego działania.

Pani Magdalena Świstek oraz p. Zofia Hołda zobowiązały się do przeprowadzenia rozmowy w tym zakresie z Panem Burmistrzem.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Wejść : 6214795
Unikalnych : 5019560

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0