:: RSS :: kontakt ::

Gmina Rada Seniorów.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

 


Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów
w Makowie Podhalańskim – 11 luty 2016 r.

 

Na posiedzeniu 11 lutego Gminna Rada Seniorów przeanalizowała szczegółowo poszczególne zagadnienia zawarte w planie pracy, Członkowie Gminnej Rady Seniorów zgłaszali i przegłosowywali poprawki do przedstawionego planu.

Analizując zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa Seniorów rozważaliśmy możliwości realizacji:
na spotkaniu wszystkich seniorów w Makowie Podhalańskim,

we współpracy ze szkołami, na zebraniach organizowanych w szkołach (wywiadówkach, imprezach okolicznościowych)
przez współpracę z urzędem gminy, na zebraniach wiejskich i osiedlowych.

Uznaliśmy,że przeszkolenie w tym zakresie możliwie największej liczby seniorów może mieć miejsce na zebraniach w poszczególnych miejscowościach.

Nasze uzgodnienia zostały przedstawione p .Burmistrzowi Gminy Maków Podhalański

P .Burmistrz zobowiązał się pomóc w realizacji tego zadania i wręczyć Seniorom opaski odblaskowe z logo Makowa Podhalańskiego.

Aby ujednolicić rozeznanie potrzeb Seniorów opracowaliśmy harmonogram rozmów.

Po analizie wszystkich zagadnień - plan pracy został przyjęty przez GRS uchwałą nr 5/I/2016 z dnia 11,02,2016.

 

Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Wejść : 6214729
Unikalnych : 5019494

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0