:: RSS :: kontakt ::

Gmina Rada Seniorów.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim.

 


1. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi organizacjami dziąłającymi na rzecz seniorów na terenie Makowa Podhalańskiego. -wymiana informacji, organizowanie wspólnych spotkań (imprez).

2. Zebranie danych o potrzebach seniorów na terenie Gminy Maków Podhalański w zakresie:
warunków bytowych, zdrowia, rehabilitacji i innych.

3. Pełnienie dyżurów przez członków Rady, w czasie których seniorzy będą mogli przedstawiać swoje problemy, propozycje i opinie. Jeżeli to będzie konieczne wyjazdy do osób, które potrzebują pomocy lub osobistego kontaktu.

4. Uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu zadań dotyczących ludzi starszych.

5. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy wizerunku starości, wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych i przyczynianie się do powrotu sensu i radości osobom osamotnionym poprzez:
- szeroką informację o działaniach na rzecz seniorów w Gminie Maków Podhalański np. - ścieżka zdrowia, możliwość wypoczynku, rehabilitacji i rozrywki ( w domu seniora,).i.t.p., oraz przeglądy twórczości Seniorów.
- Włączanie Seniorów do organizacji i uczestnictwa w imprezach np. Dzień Solidarności Międzypokoleniowej lub w październiku , który jest miesiącem osób starszych. )Obchody dnia osób starszych to 1 październik (ustalony przez ONZ

6. W ramach realizacji projektu „ Złoty wiek Seniora” poczynić starania o zakup sprzętu do rehabilitacji w domu (materace, łóżka, podnośniki) i utworzenie wypożyczalni.

7. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla Seniorów, którego celem będzie doradztwo w zakresie opieki w domu, diety i. t. p. oraz punktu informacyjno-edukacyjnego dla osób po operacjach onkologicznych. ( w celu realizacji tego zadania zwrócić się do odpowiednich jednostek.)

8. Wystąpienie do przewoźników o przyznanie seniorom od 70 roku życia bezpłatnych przejazdów .
(Do lekarza, na rehabilitację i inne zabiegi -wszystkim seniorom)

9. Podjęcie działań zmierzających do uruchomienia punktu usług dla osób starszych -wolontariat młodzieżowy (pomoc w zakupach,wspólne wyjście do lekarza ) Podjęcie współpracy w tym zakresie ze świetlicami środowiskowymi.

10. Tworzenie wolontariatu osób starszych. - W tym celu tworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy oraz osób nieaktywnych zawodowo chętnych do niesienia pomocy innym.

11. Nawiązanie współpracy z oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej i Przewodnikami w celu organizacji wycieczek dla Seniorów.

12. Dążenie do umacniania więzi międzypokoleniowej poprzez projekty „:przyszywana babcia, przyszywany dziadek”, w ramach którego seniorzy wspieraliby najmłodszych (nauka, wspólne spacery ) oraz współdziałanie ze szkołami oraz świetlicami środowiskowymi w zakresie wychowania w szacunku dla osób starszych.

13. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa Seniorów, w tym:
Analiza zagrożeń.
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sferach życia
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wręczenie opasek odblaskowych.
Bezpłatne poradnictwo prawne.
Spotkania z przedstawicielami policji.

14. Nawiązanie współpracy z Radami Seniorów w innych miastach w celu wymiany doświadczeń


Plan pracy określa zadania na lata 2016- 2020. Może być uzupełniany w bieżącej działalności Rady.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim
 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    następna strona »

Wejść : 6214753
Unikalnych : 5019518

Obecnie : 2
Zalogowanych : 0