:: RSS :: kontakt ::

01.12.2015-29.12.2015

Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego 01.12.2015-29.12.2015

1. 1.12 Podsumowane zostały działania wokół budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Fundacja MILA zebrała wszystkich wnioskodawców i koordynatorów projektu, aby wypracować wnioski optymalizujące wprowadzanie budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.
 

2. 8.12. W Zielonej Przystani spotkały się pary małżeńskie obchodzące w tym roku złoty jubileusz zaślubin. Burmistrz uroczyście odznaczył przybyłych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Były życzenia, rozmowy i liczne wspomnienia sprzed pół wieku.
 

3. 9.12. W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie MISTiA zorganizowała podsumowanie roku 2015 - jubileuszowego roku dla samorządności w Polsce. Uroczysty wykład wygłosił Prof. Jerzy Stępień, jeden z twórców reformy samorządowej po 1998 roku.
 

4. 10.12.Zainaugurowana została działalność Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim. Liczy ona 9 członków. Jest wyrazem wyjątkowej aktywności makowskich seniorów. Po klubach seniora i Uniwersytecie Trzeciego Wieku to kolejna forma uczestnictwa w aktywności społecznej osób starszych.
 

5. 11.12. w Bystrej Śląskiej miało miejsce spotkanie Euroregionu Beskidy. Gmina Maków Podhalański, na mocy podjętej przez Radę Miejską uchwały, stała się członkiem tego stowarzyszenia. Liczymy na to, że uda się nawiązać skutecznie współpracę z gminami zza południowej granicy i wspólnie realizować ciekawe projekty.
 

6. 15.12. Burmistrz Makowa podpisał akt notarialny, dzięki któremu gmina Maków Podhalański stała się właścicielem terenów koło parkingu w Juszczynie, gdzie ma powstać boisko wielofunkcyjne.
 

7. 17. 12. w makowskim oddziale Szpitala im. Rydygiera miało miejsce spotkanie opłatkowe. Przy okazji można było podziwiać kompleksowo wyremontowany budynek szpitala.
 

8. 17.12. w Komendzie Powiatowej Policji nastąpiło przekazanie funkcjonariuszom samochodów policyjnych. W zakupie pojazdów uczestniczyła finansowo również gmina Maków Podhalański.
 

9. 18.12. Powiatowa Komenda PSP podsumowała rok 2015. Niestety, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej zdarzeń, w których musieli uczestniczyć strażacy miało miejsce na terenie makowskiej gminy.
 

10. Trwa wymiana opraw oświetleniowych przy drogach na terenie naszej gminy. Zgodnie z umową z firmą Tauron, w okresie trzech najbliższych lat zostanie wymienionych 1117 starych opraw na nowoczesne – led.

 

Wejść : 6231277
Unikalnych : 5033679

Obecnie : 1
Zalogowanych : 0