:: RSS :: kontakt ::

04.01.2016-27.01.2016

Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego 04.01.2016-27.01.2016

04.01 – spotkanie w Krakowie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego wszystkich zainteresowanych aglomeracjami zagospodarowania ścieków. Spotkanie to było spotkaniem poprzedzającym podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa;
 

08.01 – omówienie podczas spotkania z komitetem organizacyjnym ŚDM warunków współpracy celem podpisania umowy;
 

14.01 – spotkanie z mieszkańcami Juszczyna. Tematem była możliwość wybudowania drogi na Zawodzie do Państwa Góralików, którzy stracili drogę dojazdową podczas powodzi.
 

15.01 – odbyło się spotkanie z Burmistrzem Kalwarii. Spotkanie dotyczyło omówienia programu inwestycyjnego „Senior-Wigor, który w Naszej Gminie już funkcjonuje.

- Pan Burmistrz odbył spotkanie z organizacjami pozarządowymi, celem opracowania możliwości rozszerzenia konkursów na ich działalność.
 

22.01 – nastąpiła ocena złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Subregionów Podhalańskich.
 

25.01 – odbyło się spotkanie z emerytowanymi nauczycielami, którzy są jedną z najbardziej aktywnych grup zawodowych ;
 

26.01 – w Suchej B. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Powiatowego Koła Związku Niewidomych.

 

Wejść : 6230259
Unikalnych : 5032669

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0