:: RSS :: kontakt ::

27. 01. – 29.03.2016

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie 27. 01. – 29.03.2016

1. 27.01. Burmistrz z projektantem i inspektorem nadzoru omówili szczegóły remontów w ramach termomodernizacji w szkołach i Urzędzie miejskim.
 

2. 28.01. Burmistrz spotkał się, jak co roku z emerytowanymi nauczycielami. Złożył życzenia, przedstawił ofertę gminy Maków dla seniorów, porozmawiał na tematy nurtujące nauczycieli po aktywności zawodowej.
 

3. 2.02. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski z udziałem Pani Minister Oświaty. Burmistrzowie mieli okazję zadać pytania dotyczące problemów realizacji zadań oświatowych przez gminy. W imieniu gmin Forum złożyło Pani Minister stanowisko w sprawie koniecznych, naszym zdaniem, zmian poprawiających prawo oświatowe.
 

4. 9.02. Na spotkaniu Burmistrza ze Starostą Suskim omówiony został zakres współpracy gminy Maków z Powiatem. Burmistrz zadeklarował udział w remontach dróg powiatowych oraz współfinansowanie modernizacji gruntów w kolejnych miejscowościach.
 

5. 10.02. Burmistrz wraz z pracownikami GK i inspektorem nadzoru wizytował miejsca zakwalifikowane do remontów w ramach wiosennego zadania remontowego.
 

6. 12.02. spotkanie z pracownikami MOPS w sprawie wprowadzenia programu 500+ dla mieszkańców gminy Maków.
 

7. 15.02 W Powiatowej Komendzie Policji odprawiony na emeryturę został dotychczasowy komendant powiatowy Zbigniew Mayron. Jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca Maciej Kubiak.
 

8. 17.02. na materiałach promocyjnych z Makowa zafunkcjonowało nowe logo gminy Maków. Znak graficzny został opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej. Nie konkuruje on z herbem Makowa, który jest znakiem oficjalnym i wykorzystywany bywa w okolicznościach podniosłych. Logo jest mniej zobowiązujące.
9. 18.02. Rada seniorów ustaliła, że konieczne jest przeprowadzenie w całej Gminie działań zwiększających bezpieczeństwo seniorów.

Przeprowadzono działania edukacyjne i rozprowadzono opaski odblaskowe.
 

10. 18.02 Burmistrz podpisał akt notarialny, w którym potwierdził przekazanie „Eko-Skawie” środków finansowych stanowiących aport.
 

11. 23.02. w PSP Sucha Komendant Powiatowy przekazał informacje podsumowujące działalność ratowniczą w 2015 roku na terenie powiatu suskiego.
 

12. 3.03 w szpitalu powiatowym odbyła się Rada Społeczne. Burmistrz Makowa, będący członkiem RS ZOZ zapoznał się ze stanem finansów i inwestycji w szpitalu.
 

13. 10. 03. Burmistrz przewodniczył posiedzeniu Rady Społecznej w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim.
 

14. 14.03. Rada Społeczna w Juszczynie służyła podsumowaniu 2015 roku.
 

15. 14.03 Burmistrz podpisał akty notarialne, w których mieszkańcy przekazali nieodpłatnie grunty zajęte pod drogę gminną. W zamian Burmistrz przeprowadzi remont przedmiotowej drogi.
 

16. 15.03. Burmistrz uczestniczył w Radzie Programowej MISTiA w Krakowie.
 

17. 16.03. Burmistrzowie miast, w których odbywa się TKB spotkali się z Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach. Uzyskali tam obietnicę znacznego dofinansowania festiwalu.
 

18. 17. 03. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, zrzeszające 14 gmin położonych w okolicach Babiej Góry, podsumowało rok 2015. Wydane zostały cykliczne publikacje i przeprowadzone konkursy promujące obszar Podbabiogórza.
 

19. 18.03. Burmistrz Makowa i Wójt Zawoi zapoznali się z ofertą monitoringu na terenie obu gmin. Istnieje pilna potrzeba objęcia monitoringiem najważniejszych miejsc w gminach. Chuligańskie zachowania i akty wandalizmu wymuszają instalację kamer.
 

20. 18.03. Burmistrz Makowa przeprowadził w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim prezentację planowanych prac w ramach termomodernizacji. Odbiorcami informacji byli nauczyciele i rodzice zainteresowani pracami.
 

21. 23.03. miało miejsce spotkanie dyrektora Ekoraportu z Burmistrzem Makowa w sprawie przygotowań do aplikacji w ramach POiŚ w nowej perspektywie finansowej.
 

Wejść : 6230241
Unikalnych : 5032651

Obecnie : 10
Zalogowanych : 0