:: RSS :: kontakt ::

01.04.2016 – 27.04.2016

  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 01.04.2016 – 27.04.2016
1. 1. 04 Burmistrz Makowa oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy odbyli szkolenie dotyczące prawa pracy, karty nauczyciela prowadzone przez inspektorów PIP.

2. 2. I 3. 04. 2016 w Grzechyni i w Juszczynie odbyły się zebrania z mieszkańcami. Burmistrz złożył sprawozdania z wykonania budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w tych miejscowościach.

3. 05.04.2016 odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Makowie. Na kolejną kadencję dyrektorem został pan Artur Piórkowski.

4. 7.04. w Makowie Podhalańskim miał miejsce jubileusz 75 – lecia szpitala. Placówka założona w 1941 roku działała początkowo w jednej z kamienic w Rynku. Dla upamiętnienia tego faktu odsłonięta została tablica pamiątkowa.

5. 14.04. odbył się Powiatowy Turniej BRD w Grzechyni.

6. 20.04. Burmistrz przedstawił oczekiwania Makowa dot. Budowy obwodnicy miasta. Forum zostało poświęcone współpracy gmin z GDDKiA.

7. Trwają modernizacje szkół i Urzędu Miejskiego w ramach środków norweskich.

8. Burmistrz Makowa odebrał z rąk wojewody małopolskiego promesę na usuwanie skutków powodzi. Uzyskaliśmy 830  000 zł na trzy zadania. To największe wsparcie finansowe uzyskane w powiecie suskim.

9. Trwa realizacja zadań związanych z asfaltowaniem dróg gminnych.

10. Burmistrz Makowa zlecił opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz strategii rozwoju. Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu.

Wejść : 6230223
Unikalnych : 5032633

Obecnie : 11
Zalogowanych : 0