:: RSS :: kontakt ::

Informacje

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    następna strona »

 

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DLA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO FUNDUSZU FINANSOWEGO 2009-2014.

 

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że zakończone zostały procedury wyboru Wykonawców zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji to:
1. Zespół Szkół w Białce
2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
Zgodnie z wymogami programu procedury przetargowe były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Do zadania związanego z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Żarnówce i budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim zostało złożonych 18 ofert a dla zadania związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim i Zespołu Szkół w Białce złożono 15 ofert.
Najkorzystniejsze oferty Wykonawców wybrano na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, gdzie cena oferty wynosiła 80%, termin wykonania zadania 10% a udzielona gwarancja 10%. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
1. Firma Inżynieryjno Budowlana "INŻ.-BUD" Wojciech Pieróg z Grzechyni dla budynków Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Żarnówce.
2. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Plaszczak z Kojszówki dla budynku Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.
3. Firma Instalacyjno Budowlana "BIENIEK" Mirosław Bieniek z Nowego Sącza dla budynku Zespołu Szkół w Białce.
Zakres przewidzianych prac obejmuje:
a. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
b. Wymiana okien i drzwi wejściowych
c. Montaż kolektorów słonecznych
d. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u.
e. Wymiana wbudowanego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
f. Wymiana i modernizacja pieców c.o.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie Burmistrza Makowa Podhalańskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański” znalazł się na 29 miejscu listy rankingowej dla Rezultatu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości do 2 540 325,00 złotych, co stanowi 70,30% kwoty brutto z całości zadania. Planowany całkowity koszt zadania na podstawie złożonego wniosku oraz wykonanych audytów wynieść ma 3 613 692,00 złotych brutto.

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    następna strona »

Wejść : 6230360
Unikalnych : 5032770

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0