:: RSS :: kontakt ::

Informacje

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    następna strona »

 

Kwota 2 540 325,00 złotych do Gminy Maków Podhalański
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zatwierdził rozszerzoną listę rankingową projektów złożonych w otwartym naborze uzupełniającym.
Wniosek o dofinansowanie Burmistrza Makowa Podhalańskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański” znalazł się na 29 miejscu listy rankingowej dla Rezultatu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości do 2 540 325,00 złotych, co stanowi 70,30% kwoty brutto z całości zadania. Planowany całkowity koszt zadania na podstawie złożonego wniosku oraz wykonanych audytów wynieść ma 3 613 692,00 złotych brutto.
W dniu 03.08.2015 Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala podpisał umowę o dofinansowanie działań z Ministerstwem Środowiska w imieniu, którego działa Operator Projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji:
1. Zespół Szkół w Białce
2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
Zakres prac obejmuje:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
2. Wymiana okien i drzwi wejściowych
3. Montaż kolektorów słonecznych
4. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u.
5. Wymiana wbudowanego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
6. Wymiana i modernizacja pieców c.o.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawa zamówień publicznych po wykonaniu szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, w procedurze przetargowej zostanie wyłoniony Wykonawca robót.
O postępach realizacji zadania będziemy informować na bieżąco.
Wizualizacja budynków użyteczności publicznej objętych programem termomodernizacji PL04.
 

Widok Szkoły Podstawowej w Żarnówce po termomodernizacji.

Widok Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim po termomodernizacji

Widok hali sportowej Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim po termomodernizacji

Widok budynku Urzędu miejskiego po termomodernizacji

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]    następna strona »

Wejść : 6230318
Unikalnych : 5032728

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0