:: RSS :: kontakt ::

Informacje

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 


TERMOMODERNIZACJA Gminy Maków Podhalański
Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z termomodenizacją budynków użyteczności publicznej będących we władaniu Gminy Maków Podhalański. Działania obejmować będą docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u.
W chwili obecnej budynki objęte niniejszym projektem wymagają podjęcia pilnych działań modernizacyjnych, nastawionych na termomodernizację. W szczególności remontu wymagają dachy oraz nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa.
Wymiany wymaga również przestarzałe oświetlenie, które zostanie zmodernizowane z wykorzystanie oświetlenia energooszczędnego. Zmodernizowania wymaga również instalacja c.o. w której wymienione zostaną grzejnik oraz zastosowane zostaną termozawory, dodatkowo instalacje c.w.u. zostaną uzupełnione o kolektory słoneczne.
Realizacja inwestycji będzie przebiegać z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii spełniających wymogi oszczędności energetycznej. Ponadto planuje się wymianę oświetlenia w budynkach z wykorzystaniem oświetlenia energooszczędnego oraz montaż kolektorów słonecznych, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii.
Realizacja projektu wpłynie znacznie na koszt użytkowania budynków, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na bilans finansowy całej Gminy Maków Podhalański. Ponadto ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji do środowiska, co wpłynie na poprawę powietrza w mieście. Oczekiwanymi rezultatami niniejszej inwestycji będzie przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania Gminy, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz promowanie oszczędności energetycznej wśród mieszkańców gminy.
Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok] - 675,87
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] - 12,86

Project title - Thermomodernization of public utility buildings in Maków Podhalański Commune
Why is the project needed - The need for investment stems mainly from business by the Maków Podhalański Commune policy concerning - environmental protection, pollution reduction, and also reduction of the cost of public administration in the Commune.
What is the objective of the project - The project intends to carry out building work related to thermal modernization of public buildings in the Maków Podhalański Commune. Construction work will include thermal insulation of external walls, roof insulation, replacement of windows and doors, replacement of energy-efficient lighting and modernization of the heating system and tap water.
Currently, the buildings covered by this project require urgent modernization activities, aimed at thermomodernisation. In particular, they require roof repairs and windows and doors are in poor condition. The project also requires upgrading of obsolete lighting, with energy-efficient lighting. The modernization program also requires the installation of a central heating system which will include the heater and thermo valves , in addition to the domestic hot water systems which will be supplemented by solar panels.
What is the project expected to achieve - The main results of the project will be measured by the following indicators:
Reducing emissions or avoided emissions of CO2 [Mg / year] - 675.87
Production of energy from renewable energy sources [MWh / year] - 12.86
How will the project address these challenges - Implementation of the project will lead to the limitation of emission of harmful substances into the atmosphere. Increase the use of renewable energy sources. The project will also positively influence the environmental awareness of residents and contribute to the promotion of good environmental practices.
Who is expected to benefit - The main beneficiary will be Maków Podhalański Commune, which by the investment will improve energy efficiency in buildings covered by the construction work. In contrast, due to the improvement of air quality, beneficiaries will also people living in the community.
Among the beneficiaries of the project be employees of public utility buildings school buildings covered by the project, and school students.
 


Zdjęcia budynków przed termomodernizacją:
Budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Budynek Zespołu Szkół w Białce

Budynek Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

Budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce
 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Wejść : 6230302
Unikalnych : 5032712

Obecnie : 22
Zalogowanych : 0