Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii,...
Informujemy, że każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę po 24 lutego br. w związku z prowadzonymi na jej terytorium działaniami wojennymi i przebywa na terenie Gminy Maków Podhalański, powinien zarejestrować...
Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego informuje o konieczności: zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed...
Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy. Będzie ona działać wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy...
Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego...
Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków...
Chcesz przyjąć uchodźców z Ukrainy? Możesz to zrobić Osoby dysponujące wolnym lokalem mieszkalnym w Gminie Maków Podhalański, gotowe udzielić wsparcia uchodźcom z Ukrainy, mogą przekazywać takie informacje do Urzędu Miejskiego...
Wojewoda Małopolski  zawiadamia strony postępowania o wydaniu 17 lutego 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji...
Wojewoda Małopolski  zawiadamia, że 17 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na...