W dniu 23.02.2017 r. Rada Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” wybrała do finansowania wniosek Gminy Maków Podhalański złożony przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę pn.: Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim poprzez...
GK. 6220.12.8.2016                                                        ...
Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok - 25 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 50 000 zł dla Makowa Centrum. Uprzejmie informujemy że projekty...

2016-07-20

Na podstawie § 24 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w  Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie        ...
Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 15 stycznia od godziny 11.00 zapraszamy na makowski Rynek, skąd w samo południe pod "sztandarami"...
Niezwykły rękodzielniczy talent, rozwijany wytrwałością i pracowitością - tak możemy opisać zdolności młodej bohaterki wystawy, którą obejrzeć można od 21 listopada do 5 grudnia tego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej...
Na tegorocznym makowskim Orszaku Trzech Króli dopisali Mędrcy ze Wschodu, małe dzieci, rodzice i dziadkowie. Pod figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia poprowadzili nas Trzej Królowie, Mała Polana Makowska oraz Makowska...
Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Grup i Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017...
Zespół Szkół w Białce, reprezentowany przez pięcioro uczniów gimnazjum, koordynatora projektu Natalię Majchrzak, panią wicedyrektor Barbarę Wartę i panią Edytę Koper, wzięło udział w kolejnym spotkaniu w ramach międzynarodowego projektu...